Privacy Beleid

Algemeen 
De persoonlijke gegevens die jij invoert op deze website, waaronder je naam, e-mailadres, geboortedatum, adresgegevens, telefoonnummer en overige informatie wordt niet met externen gedeeld, zonder jouw toestemming. Jouw ingevulde gegevens komen terecht op deze website, waar ze veilig worden bewaard. De gegevens die jij invult op deze website worden bewaard totdat jij uitschrijft. De gegevens worden maximaal 7 jaar bewaren.

Deze persoonlijke gegevens worden verzameld om betere hulp aan jou te bieden. Daarnaast analyseer ik de gegevens voor het ontdekken van mijn ideale klant, zodat ik zoveel mogelijk mensen goed kan helpen. Zo ook met het doel om de klant van betere hulp te voorzien.

Jouw rechten
Je hebt ten allen tijden recht op het inzien van jouw gegevens. Wanneer er gegevens fout zijn doorgegeven of fout zijn geregistreerd heb jij het recht om deze te laten aanpassen. Je hebt recht op het indienen van een klacht bij Autoriteit Persoonsgegevens. Daarnaast heb je het recht op het vernietigen van gegevens, wanneer je wilt dat deze gegevens niet meer bewaard worden.

Uiteraard kan niemand jou verplichten om jouw gegevens achter te laten, maar als je jouw naam, e-mailadres, geboortedatum, adresgegevens, telefoonnummer en overige gevraagde informatie achter laat kan ik jou beter tot dienst zijn. En staan daarom deze gegevens als verplicht aangemerkt wanneer je een contactformulier invult.

Beveiliging
De website https://oudesynagoge.nl/ beschikt over een SSL beveiliging en houdt jouw gegevens veilig verborgen van onbevoegden.